Vaahterat

Alumni ryhmämme Vaahterat ovat kilpauransa päättäneitä luistelijita, jotka haluavat jatkaa harjoittelua ja ylläpitää taitojaan. Vaahterat harjoittelevat 1-3 kertaa viikossa jäällä ja lisäksi ryhmällä on kerran viikossa oheiset.

Ryhmässä harjoitellaan kaikkia taitoluisteluelementtejä ja tekniikkaa. Ryhmään tultaessa tulee olla erittäin hyvät perusluistelutaidot ja ryhmä harjoittelee haastavampia piruetteja, kaksoishyppyjä, vaikeampia askelia ja liukuja.