Orvokit

Orvokit on tarkoitettu 8-12 vuotiaille. Ryhmässä harjoitellaan monipuolisesti perusluistelutaitoja, helpoimpia yksöishyppyjä, peruspiruetteja sekä liukuja ja helpoimpia askelia. Orvokit harjoittelevat jäällä kerran viikossa. Ryhmään tultaessa luistelijalla tulee olla vähintään kohtalaiset perusluistelutaidot.