Pihlajat

Pihlajat harjoittelevat 4-6 kertaa viikossa jäällä ja lisäksi ryhmällä on 3 kertaa viikossa oheiset ja  kerran viikossa taitoluisteluun räätälöity baletti.

Ryhmässä harjoitellaan kaikkia taitoluisteluelementtejä, tekniikkaa sekä kilpailuohjelmia. Ryhmään tultaessa tulee olla erittäin hyvät perusluistelutaidot ja ryhmä harjoittelee haastavampia piruetteja, kaksoishyppyjä, vaikeampia askelia ja liukuja. 

Pihlajat kilpailevat aluejuniorit tai taitajat- sarjoissa.

Ryhmään siirrytään valmennustiimin suosituksesta.