Visio

Skating Team Parainen ry:n visio on edistää jääurheilua, erityisesti taitoluistelua, sekä Paraisten kunta-alueella että koko Lounais-Suomessa sekä laajemmin viedä eteenpäin liikunnallista elämäntapaa ja lisätä hyvinvointia. Strategiatyömme tähtää siihen, että seuraavan viiden vuoden kuluttua seuralla on monipuolisesti vakiintuneita erilaisia ikä- ja tasoryhmiä, luistelukoulutoiminta on laajamittaista ja kilpa-, taito- ja harrasteryhmätoiminnan luistelijanpolut ovat vakiintuneet ja harrastajia on myös Paraisten kunta-alueen ulkopuolelta. Haluamme tarjota laajat harrastusmahdollisuudet yksinluistelussa.

Rakennamme vahvaa kumppanuutta kaupungin, lajiliiton ja aluejärjestöjen sekä lajiyhteisöiden kanssa. Edistämme yhdessä eri toimijoiden kanssa liikunnallista elämäntapaa ja haluamme antaa kaikille lapsille ja koko perheelle mahdollisuuden liikunnan harrastamiseen. Lapsena opitut liikkumisen tavat jatkuvat usein aikuisuudessa, mikä taas johtaa siihen, että tulevaisuuden aikuiset ovat työkykyisiä ja osallistuvat yhteiskunnan luomiseen.

Reilu peli

Tuemme ja edistämme omassa toiminnassamme aidosti urheiluyhteisön eettisiä periaatteita:

  • Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
  • Vastuu kasvatuksesta
  • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
  • Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Olemme vahva yhteisö ja kaikessa toiminnassamme seuran arvot, Samanarvoisuus, Taito ja Postiivisuus, sekä taitoluisteluliiton eettisen säännöstön periaatteet ovat keskiössä ja näkyvät konkreettisesti jokapäiväisessä toiminnassa ja valmentajien, seuratoimijoiden ja luistelijoiden arvomaailmassa. STP:lle on ensiarvoisen tärkeää luoda ja ylläpitää turvallista ympäristöä, hyvää ilmapiiriä sekä reilua ja vastuullista urheiluyhteisöä. Seura kouluttaa ja ohjeistaa kaikkia toimijoitaan suojatoimenpiteistä joilla varmistetaan erityisesti luistelijoiden, mutta myös kaikkien muiden seuratoimijoiden, suojeleminen kaikelta häirinnältä ja hyväksikäytöltä. Toimintakulttuuriimme kuuluu myös urheilijoiden kasvattaminen reiluun ja vastuulliseen toimintaan niin seuran sisällä kuin myös laajemmin esimerkiksi kilpailutoiminnassa. Noudatamme varhaisen puuttumisen mallia ja aktiivista ennaltaehkäisevää ja proaktiivista puuttumista mahdollisiin epäkohtiin. Koemme myös tärkeäksi kantaa vastuuta kaikista seuraamme edustavista toimijoista ja noudattaa hyvää johtamistapaa.

Arvomme näkyvät myös ryhmien nimissä. Ryhmien nimet luovat samanarvoisen lähtökohdan kaikille luistelijoille. Toimimme luonnon läheisyydessä kauniilla saaristoalueella, joten STP:n ryhmien nimet tulevat luonnosta. Luistelijoidemme kasvu ja kehitys kuvastuu ryhmien nimissä, hennoista kukista kasvaa sitkeitä varpuja ja lopulta vahvoja puita. Kaikkien ryhmiemme luisteljat ovat samanarvoisia ja huomioimme erilaiset tarpeet ja toiveet mahdollistamalla jokaiselle sopivan ryhmän huomioiden taito- ja motivaatiotaso. Pyrimme pitämään ryhmät suhteellisen pieninä jotta jokainen saa yksilöllistä valmennusta ja tukea.